Ớn lạnh lời khai hung thủ vụ đầu độc chồng và 3 người thân bằng xyanua

Bích dùng Xyanua đầu độc với 2 bé N.K.D. (7 tuổi, con của em gái Bích) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cả 2 chết.
 Nguyên nhân ban đầu người vợ đầu độc chồng và 3 người thân ở Đồng Nai bằng Xyanua.

Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN