Bắt cóc rồi chặt ngón tay con nợ để đòi tiền

Sau khi làm xong công trình nhưng người thuê không trả tiền mà còn bỏ trốn; bị cáo bèn truy tìm, bắt giữ và tấn công người này để đòi nợ.

Chặt ngón tay con nợ để đòi tiền. 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN