Nhóm cán bộ Sacombank chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của khách thế nào?

Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh đã chỉ đạo giao dịch viên và thủ quỹ trong ba ngày lập chứng từ khống để rút của khách hàng hơn 17 tỉ đồng.

Nhóm cán bộ ngân hàng Sacombank chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của khách


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN