Người phụ nữ hoảng loạn chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Người phụ nữ tại Đà Nẵng bị đối tượng xấu buộc chuyển 300 triệu đồng để chứng minh mình vô tội.

Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an để lừa đảo.


Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN