Nếu chẳng may trở thành F0, bạn nên chú ý đến những điều này

Theo "Sổ tay sức khỏe Covid-19" của Đại học Y dược TP HCM, nếu chẳng may bạn bị F0 thì đây là những điều nên làm.
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-2
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-3
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-4
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-5
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-6
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-7
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-8
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-9
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-10
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-11
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-12
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-13
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-14
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-15
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-16
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-17
 • Neu chang may tro thanh F0, ban nen chu y den nhung dieu nay-Hinh-18
  Theo nguồn: "Sổ tay sức khỏe Covid-19" - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Kiều Dụ (TH)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN