Kỷ luật lãnh đạo Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM và Quận 8

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM và Quận 8 vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong nhiệm vụ chính trị.

UBKT Thành ủy TP.HCM cũng thi hành kỷ luật với nhiều lãnh đạo của công ty này.

Cụ thể, kỷ luật cảnh cáo bà Trần Ngọc Nga, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM; khiển trách ông Trương Văn Non, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Minh Trí, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Phạm Phú Quốc, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc; ông Châu Văn Dìa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy; phê bình nghiêm khắc đối với ông Châu Đình Thọ, Trưởng phòng Kinh doanh vốn công ty.

Đồng thời, UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hà Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 8; ông Lê Quỳnh Đài, Phó chủ tịch UBND Quận 8.

Ngoài ra, Ban thường vụ Quận ủy Quận 8 quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Quận 8. UBKT Quận ủy Quận 8 cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Vĩ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc công ty.

UBKT Quận ủy Quận 8 cũng thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Tốt, Bí thư đảng ủy công ty; ông Đỗ Quốc Phong, Giám đốc công ty; ông Nguyễn Minh Điền và ông Huỳnh Thái Duy Phúc đều là Phó giám đốc công ty; ông Biện Hữu Phúc, kế toán trưởng; ông Ngô Huy, trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên Quận ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc công ty.

Thiên Minh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN