Hàng loạt sai phạm tại Khu Công nghệ cao TP HCM

Cơ quan thanh tra đã chỉ ra Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM để xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng, quản lý tài chính, cho thuê đất...
Ngày 15/8, Thanh tra TP HCM thông báo kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, thời kỳ từ năm 2018 đến 2020.
Theo đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2.000 giai đoạn I và giai đoạn II, Khu Công nghệ cao có một số nội dung chưa phù hợp quy hoạch chung được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và sau cấp phép xây dựng đối với một số chủ đầu tư dự án, công trình còn chưa chặt chẽ, kịp thời, để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép chậm khắc phục như: Nhà máy Jabil Việt Nam, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV).
Về cho thuê đất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM cho thuê đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 7 dự án còn hiệu lực đến thời điểm thanh tra.
Các dự án, gồm: Dự án Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện dầu khí Việt Nam tại TP HCM; dự án đầu tư xây dựng công viên Thiên Niên Kỷ; dự án Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị chiếu sáng, chip led siêu sáng và thiết bị điện tử CNC; dự án Hệ thống giám sát và điều khiển Hải Nam; dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện cho ngôi nhà thông minh và điện dân dụng; dự án đầu tư xây dựng siêu thị, nhà hàng, nhà trẻ trong Khu Công nghệ cao và dự án tuyến xe buýt năng lượng sạch nội Khu Công nghệ cao.
Thanh tra còn xác định việc ký hợp đồng cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không đúng đối tượng, không đúng hình thức pháp luật quy định. Thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bất hợp lý, không lập phương án giá đất sát giá thị trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Trong quản lý, sử dụng tài chính, kinh phí, Ban Quản lý đã thu 29,157 tỷ đồng, đã chi 17,264 tỷ đồng phí an ninh, trật tự; đã cho phép Ban Quản lý các dự án trích tỷ lệ đối với các khoản thu: 10% trên số thu phí duy tu, bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng số tiền là 14,619 tỷ đồng, 5% trên tổng chi phí thường xuyên của hoạt động xử lý nước thải số tiền là 1,179 tỷ đồng làm chi phí quản lý của Ban Quản lý các dự án nhưng chưa kịp thời báo cáo để được chấp thuận của UBND TP HCM là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý thu, chi…
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng chưa ràng buộc chặt chẽ biện pháp chế tài khi ký hợp đồng dẫn đến các nhà đầu tư còn dây dưa nợ khó đòi, không nộp số tiền 41,664 tỷ đồng (gồm: Phí duy tu, bảo trì công trình hạ tầng, tiện ích công cộng 32,617 tỷ đồng và phí an ninh trật tự 9,047 tỷ đồng); thiếu kiểm tra thường xuyên, không kịp thời phát hiện để hạch toán trích lập quỹ dự phòng Nhà máy xử lý nước thải năm 2020 số tiền là 2,293 tỷ đồng của Ban Quản lý các dự án.
Hang loat sai pham tai Khu Cong nghe cao TP HCM
 Dự án Công viên Sài Gòn Silicon có tổng vốn đầu tư gần 860 tỷ tỷ đang bỏ hoang trong Khu Công nghệ cao TP HCM. 
Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cơ bản thống nhất, chỉ đạo xử lý.
Giao Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay, xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trong Khu Công nghệ cao.
Thanh tra cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát sắp xếp, bố trí lại việc sử dụng đất cho đúng chức năng theo quy hoạch được duyệt, đối với các dự án. Kiểm tra, rà soát đối với những dự án chậm tiến độ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm, bỏ trống đất, lãng phí, không triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính TP HCM kiểm tra, làm rõ đối với 28 dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng không thuộc diện ưu đãi đầu tư, đã được Ban Quản lý cho thuê không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 1.433.186 m2.
Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại cho nhà nước thì chuyển Thanh tra TP HCM lập thủ tục chuyển cơ quan điều tra thụ lý giải quyết...
Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN