Đuối nước ở trẻ em: Hiểm họa từ những chiếc ao làng, sông suối

Những ngày qua, dù mới đầu hè, nhưng do nắng nóng, học sinh ở các địa phương rủ nhau đi tắm sông suối, nên liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.
Đuối nước ở trẻ em: Hiểm họa từ ao làng, sông suối


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN