Sau khi bán dâm giá 2 triệu đồng, đe dọa ép khách trả thêm 3 triệu

Ngoài số tiền phải trả như đã thỏa thuận sau phi vụ mua bán dâm, 2 đối tượng còn chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân phải trả thêm tiền mới được cho về.

Ép khách mua dâm trả thêm tiền 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN