Bình Định cho hai doanh nghiệp khảo sát tiềm năng điện gió

Công ty Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd và Công ty TNHH Công nghệ Nam Hải được lắp đặt cột đo gió trên địa bàn huyện Vân Canh (Bình Định). 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương cho Công ty Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd và Công ty TNHH Công nghệ Nam Hải lắp đặt cột đo gió để nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên địa bàn huyện Vân Canh.
Theo đó, Công ty Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd được lắp đặt 1 cột đo gió với diện tích khoảng 100 m2 trên địa bàn xã Canh Liên để phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên khu vực với diện tích khoảng 1.368 ha.
Ngoài ra, Công ty TNHH Công nghệ Nam Hải được lắp đặt 2 cột đo gió để phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên 2 khu vực.
Cụ thể, khu vực 1 lắp đặt cột đo gió với diện tích khoảng 100 m2, diện tích khảo sát khoảng 2.253 ha thuộc xã Canh Liên. Khu vực 2 lắp đặt cột đo gió với diện tích khoảng 100 m2, diện tích khảo sát khoảng 2.208ha thuộc các xã Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận.
"Diện tích các cột đo gió trên chỉ chiếm đất tạm thời. Thời gian cho khảo sát, nghiên cứu lắp đặt cột đo gió, đánh giá tiềm năng gió của các nhà đầu tư nêu trên là 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương", UBND tỉnh Bình Định thông tin thêm.
Được biết, theo đề xuất danh mục các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Bình Định trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn huyện Vân Canh có 2 dự án điện gió trên đất liền.
Đó là dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định (tại xã Canh Liên), công suất 150 MW, sản lượng điện 433 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất có thời hạn 52,5 ha.
Tiếp đó, dự án Nhà máy điện gió Vân Canh có công suất 450 MW, sản lượng điện 1.380 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 15.862 tỷ đồng.
Dự án này gồm Nhà máy Điện gió Vân Canh 1, công suất 250 MW, sản lượng điện 780 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 8.812 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất có thời hạn 87,5 ha; Nhà máy Điện gió Vân Canh 2, công suất 200 MW, sản lượng điện 600 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 7.050 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất có thời hạn 70 ha.
Theo Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN