Chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 9.000 tỷ, nộp khắc phục 1 tỷ đồng

Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) - chồng của bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại đối với SCB tổng số tiền gốc và lãi 39.217 tỷ đồng và ông đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng từ SCB


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN