Cho thôi chức Viện phó Viện KSND huyện ở Cà Mau bị tố 'đặt vấn đề tiền bạc'

Phó viện trưởng Viện KSND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) có liên quan đến vụ bị tố "đặt vấn đề tiền bạc", được cho thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng.

Phó viện trưởng Viện KSND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) có liên quan đến vụ bị tố "đặt vấn đề tiền bạc", được cho thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN