Thông tin mới nhất vụ phát hiện chân người ở gần hồ Tuyền Lâm

Người dân khi xuống khu du lịch ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, phát hiện chân người nằm trên đường, trong tình trạng phân hủy, nên báo cảnh sát.

Thông tin mới nhất vụ phát hiện chân người ở gần hồ


Hồng Hải

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN