Bình Phước: Nhiều vi phạm liên quan đến đất đai ở huyện Chơn Thành và Đồng Phú

Cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm, hạn chế liên quan đến đất đai ở huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú.

Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện huyện Chơn Thành và Đồng Phú Thành giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020.

Tại huyện Chơn Thành, kết luận thanh tra nêu rõ, UBND huyện Chơn Thành còn chậm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Việc thực hiện các quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có nhiều vấn đề như chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, tại thời điểm xin chuyển mục đích đã có nhà trên đất, nhưng không có tài liệu thể hiện việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành đã để xảy ra một số thiếu sót như tờ trích lục bản đồ địa chính không có chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phiếu chuyển thông tin địa chính ghi sai diện tích đất chuyển nhượng.

Binh Phuoc: Nhieu vi pham lien quan den dat dai o huyen Chon Thanh va Dong Phu
 

Việc giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có chậm trễ thời gian so với quy định.

Công tác quản lý sử dụng đất, UBND xã Minh Thành chưa kịp thời phát hiện trong việc quản lý để người dân tự ý chôn cột điện, mở đường thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Việc thu, sử dụng nguồn thu từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định, với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Bình Phước kết luận trên địa bàn huyện Chơn Thành có tình trạng các đơn vị kinh doanh bất động sản tự thiết kế, vẽ bản đồ quy hoạch, tự đặt tên các dự án khu dân cư (không được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện) để quảng cáo, chào bán đất đã tách thửa.

Quy định tách thửa đất nông nghiệp hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải kịp thời sửa đổi, bổ sung để hạn chế những trường hợp lợi dụng để tách 1 thửa đất thành rất nhiều thửa nhỏ, sau đó quảng cáo thành các dự án dân cư để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong khi đó, tại huyện Đồng Phú, việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: một số hạng mục công trình đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng không thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chuyển mục đích theo quy định. Kết quả thực hiện cho thấy còn một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa phù hợp và đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Binh Phuoc: Nhieu vi pham lien quan den dat dai o huyen Chon Thanh va Dong Phu-Hinh-2
 

Quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở một số hộ dân đã xảy ra sai sót như: trích lục bản đồ địa chính không ghi ngày tháng năm Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú ký duyệt, biên bản xác minh thực địa xin chuyển mục đích sử dụng đất không ghi hiện trạng sử dụng đất, không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất… Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện diện tích hạn chế quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra thấy còn tình trạng thay đổi hiện trạng sử dụng đất diễn ra trên địa bàn các xã Đồng Tiến, Tân Lợi…

Việc thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu cũng chưa đúng với quy định tại Thông tư số 219 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209 của Chính phủ, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Như Ý

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN