10 cán bộ công an tại TP HCM bị kỷ luật, tước quân tịch và khởi tố

Trong năm 2023, Công an TPHCM đã ban hành quyết định kỷ luật 10 cán bộ, chiến sĩ sai phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, thậm chí một số trường hợp bị khởi tố.

10 cán bộ công an tại TPHCM bị kỷ luật, tước quân tịch do liên quan đến hành vi tham nhũng, thậm chí một số trường hợp bị khởi tố.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN