Video: Trung Quốc bùng phát loại virus mới, nguồn gốc từ động vật

Ít nhất 35 người ở tỉnh Sơn Đông và Hà Nam đã nhiễm một loại virus mới có nguồn gốc từ động vật.
>>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN