Thiếu vắcxin Moderna phòng Covid-19 cho trẻ, vì sao?

Một số địa phương đã sử dụng vắcxin Moderna phòng Covid-19 để tiêm nhắc cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vắcxin Moderna cho trẻ em.

Bộ Y tế vừa có thông tin liên quan đến việc thiếu cục bộ vắcxin Moderna phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cung cấp đầy đủ vắcxin Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna.

Thieu vacxin Moderna phong Covid-19 cho tre, vi sao?
Nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi 1 vắcxin Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc COVID-19 phải hoãn tiêm. Một số địa phương đã sử dụng vắcxin Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn đến thiếu hụt  vắcxin Moderna cho trẻ em. 

Tuy nhiên một số địa phương đã sử dụng vắcxin Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vắcxin Moderna cho trẻ em.

Nguyên nhân là do nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi 1 vắcxin Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc COVID-19 phải hoãn tiêm. Trong khi đó, vắcxin Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi rã đông.

Để hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắcxin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với UNICEF để có thể sớm tiếp nhận vắcxin Moderna, đảm bảo trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vắcxin.

Tại TPHCM, hiện khoảng 116.000 trẻ bị gián đoạn tiêm vắcxin mũi 2 vì Bộ Y tế không phân bổ đủ vắcxin Moderna cho địa phương này vì trẻ từ 6 - 12 tuổi phải tiêm mũi 2 cùng loại vắcxin với mũi 1 đã tiêm).

Hàng loạt Trung tâm Y tế tại TPHCM vẫn đang chờ được cấp tiếp vắcxin Moderna. Việc gián đoạn cung ứng vắcxin sẽ ảnh hưởng công tác tiêm chủng, làm giảm khả năng bảo vệ trẻ trong nhóm này.

TP.HCM đã báo cáo tình trạng thiếu vắcxin Moderna đến Bộ Y tế.

 

An Quý

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN