Cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra bị phạt gần 4 triệu, xin lỗi công khai

Cô giáo tát nam sinh do xem tài liệu trong giờ kiểm tra bị phạt 3,75 triệu đồng và phải công khai xin lỗi học trò.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN