Phát hiện gần 5 khối gỗ lậu trên đất của trưởng phòng Nội vụ huyện ở Quảng Nam

Tiến hành xác minh đơn tố cáo, công an phát hiện gần 5 khối gỗ lậu nằm trên đất của Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Phát hiện gần 5 khối gỗ lậu trên đất của trưởng phòng ở Quảng Nam


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN