Ông Thích Minh Tuệ về thăm nhà sau 6 năm, nhưng khất thực nhà hàng xóm

Trong lúc về thăm bố mẹ, thấy cổng mở nhưng chưa nhận được sự cho phép của gia chủ, ông Thích Minh Tuệ đã ghé hàng xóm để khất thực.

Ông Thích Minh Tuệ về thăm nhà sau 6 năm, nhưng khất thực ở hàng xóm

Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN