Nữ sinh viên đại học Hoa Sen đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp

Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học.

Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN