Nữ sinh lớp 7 cầu bị cha dượng xâm hại nhiều lần phải cầu cứu cô giáo

Nhiều lần bị cha dượng Nguyễn Hoàng Tâm ép quan hệ, nữ sinh lớp 7 phải cầu cứu cô giáo, trình báo công an.

1 nữ sinh lớp 7 cầu cứu giáo viên và hiệu phó khi bị cha dượng ép quan hệ nhiều lần.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN