Nữ quan tham ngủ với 40 sếp để lên chức, vào tù vẫn quyến rũ phó trại giam

Từ một cô gái nông dân bình thường, chỉ mất 13 năm, Tưởng Diễm Bình đã trở thành một cán bộ cấp cao ở Trung Quốc nhờ “vốn tự có”.
 

Nữ quan tham ngủ với 40 sếp để lên chức, vào tù vẫn quyến rũ phó trại giam


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN