Nhân viên y tế đưa người còn thở vào túi đựng xác

Ngày 3/7, tòa phúc thẩm Michigan đã khôi phục vụ kiện chống lại 4 nhân viên cấp cứu ở Southfield, vì tuyên bố một bệnh nhân đã chết, nhưng cô gái này lại được phát hiện vẫn còn thở. 

Nhân viên y tế bị kiện vì đưa người còn thở vào túi đựng xác.


Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN