Người đàn ông có 156 viên sỏi thận

Các bác sĩ Ấn Độ gắp thành công 156 viên sỏi ra khỏi thận một giáo viên, sau khi ông này đến khám.
 >>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN