Đối tượng thực hiện lương cơ sở mới từ 1/7

Thời gian gần đây, rất nhiều bạn đọc thắc mắc từ ngày 1/7, những trường hợp nào được hưởng lương theo mức lương cơ sở mới?

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: Ngày 24-5-2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Cán bộ, công chức (CBCC) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, TP phố thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Doi tuong thuc hien luong co so moi tu 1/7-Hinh-3

2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92 ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34 ngày 24-4-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

5. Đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Doi tuong thuc hien luong co so moi tu 1/7-Hinh-4

7. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ BHXH và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động.

b) Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động.

c) CBCCVC đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

d) Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết HĐLĐ theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Cũng theo thông tư này, mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2019.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1-7-2019. 

Theo PV/Người lao động

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN