Nam thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi tại cánh đồng

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi ở cánh đồng.

 Bắt khẩn cấp nam thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi tại cánh đồng lúc tối muộn.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN