Ngân hàng VietCapital bị phạt vì công bố thông tin sai lệch về nguồn vốn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 920/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (VietCapital Bank, BVB).
VietCapital Bank bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin sai lệch.
Ngan hang VietCapital bi phat vi cong bo thong tin sai lech ve nguon von
VietCapital Bank bị phạt. 
Quyết định xử phạt nói rõ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt công bố thông tin Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022 (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN ngày 13/5/2022) sai lệch so với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam thực hiện kiểm toán (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN ngày 17/8/2022).
Cụ thể: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh: chênh lệch 100 tỷ; Bổ sung vốn cho vay trung - dài hạn: chênh lệch 49,969 tỷ đồng).
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN