“Vua tôm” Minh Phú báo lãi giảm 36% trong 9 tháng, cổ phiếu đi xuống

Trong 9 tháng, Minh Phú báo doanh thu tăng nhẹ 2% lên 12.729 tỷ đồng nhưng lãi ròng giảm đến 36% xuống 387 tỷ đồng.
 

Biên lãi gộp sụt giảm, Minh Phú báo lãi ròng giảm

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% đạt 5.213 tỷ đồng. Giá vốn tăng đến 14% nên lãi gộp của Công ty chỉ ghi nhận 605 tỷ đồng, giảm 27%.

Biên lãi gộp cũng giảm mạnh từ 17% trong quý 3/2018 về 11,6% trong quý 3/2019.

Các chi phí trong kỳ được tiết giảm mạnh như chi phí tài chính giảm 42%, chiếm 73 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 22%, chiếm 246 tỷ đồng.

Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn giảm 23%, đạt 231 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, Minh Phú báo doanh thu tăng nhẹ 2% lên 12.729 tỷ đồng nhưng lãi ròng giảm đến 36% xuống 387 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Minh Phú chỉ mới thực hiện được 31% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Cũng trong 9 tháng, doanh thu xuất khẩu của Minh Phú đạt 484,6 triệu USD, giảm 9% so với 9 tháng 2018 và mới chỉ đạt trên 56% kế hoạch của cả năm 2019.

Minh Phú cho biết, các thị trường xuất khẩu của công ty năm nay gặp khó khăn, đều giảm mạnh. Thị trường Mỹ có mức giảm sâu nhất tới 58,8%, thị trường Hàn Quốc giảm 20,64%, Nhật Bản là 7,56%, các thị trường khác 14,75%.

Minh Phú cho biết nguồn cung nguyên liệu khan hiếm không đáp ứng đủ công suất sản xuất của nhà máy, để đáp ứng các đơn hàng công ty phải mua nguyên liệu với giá cao làm cho giá thành tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng nên biên lợi nhuận gộp giảm.

Công ty đang lên kế hoạch đẩy mạnh hoàn thành vùng nuôi công nghệ cao Lộc An ngay trong năm để chủ động hơn nguồn cung và năng lực áp ứng đơn hàng trong những năm tiếp theo.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Minh Phú xấp xỉ so với đầu năm, đạt hơn 9.000 tỷ đồng. So với đầu kỳ, hàng tồn kho của Công ty giảm hơn 17% về 3.874 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn (chủ yếu là phải thu khách hàng) giảm nhẹ gần 3% về còn 1.854 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn) của Công ty thời điểm này ghi nhận con số gấp đôi so với đầu kỳ, với 1.082 tỷ đồng.

Các khoản vay nợ tài chính giảm đáng kể, theo đó vay nợ ngắn hạn giảm 16% về 2.845 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm 88% còn 142,6 tỷ đồng. Nhờ vậy, chi phí lãi vay của đơn vị giảm gần 10% về 130 tỷ đồng.

Cổ phiếu 'rớt đài' khi thông qua bán lại cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cp

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/10, cổ đông Minh Phú đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ giá ưu đãi 10.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên.

Tại thời điểm 30/9, Minh Phú sở hữu hơn gần 1,54 triệu cổ phiếu quỹ với giá trị ghi nhận trên báo cáo tài chính là 80,16 tỷ đồng, tương ứng hơn 50.000 đồng/cp.

Đáng nói, kể từ khi thông tin Minh Phú sẽ lấy ý kiến cổ đông để bán cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cp, thị giá cổ phiếu MPC của Minh Phú theo đà đi xuống. Kết phiên 12/11, cổ phiếu này có giá 22.200 đồng/cp, giảm gần 48% so với một năm trước.

“Vua tom” Minh Phu bao lai giam 36% trong 9 thang, co phieu di xuong
 Cổ phiếu MPC giảm 48% so với một năm trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN