Vừa bị Cục thuế phạt, SCS lại bị Uỷ ban Chứng khoán 'bêu tên' vì loạt vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS).
 
Theo đó, SCS bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). 
Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng. 
SCS bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.
Sau cùng, SCS bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Vua bi Cuc thue phat, SCS lai bi Uy ban Chung khoan 'beu ten' vi loat vi pham cong bo thong tin
 SCS bị UBCKNN phạt gần 300 triệu đồng.
Công ty công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.
Với loạt vi phạm trên, SCS bị xử phạt lên đến 295 triệu đồng. 
Cách đây không lâu, SCS vừa bị Cục thuế TPHCM phạt gần 400 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Ngoài ra, Công ty đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế GTGT được khấu trừ và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN