VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP giá chỉ 10.000 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).
 
Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với tỷ lệ phát hành 0,675%. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng 1/3 so với thị giá hiện tại của cổ phiếu trên sàn.
Số cổ phiếu quỹ được bán cho người lao động này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Sau một năm sẽ giải tỏa 30% cổ phần, sau hai năm giải tỏa tiếp 35% số cổ phần và sau ba năm giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến ngay trong tháng 7/2022.
VPBank sap phat hanh 30 trieu co phieu ESOP gia chi 10.000 dong/cp
 
Lãnh đạo VPBank cho biết, mục đích của đợt phát hành là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, gắn liền lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích công ty, tạo động lực cho người lao động. Ngoài ra còn khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên khi công tác chuyên môn, thu hút nhân tài và giữ chân những người có năng lực.
Năm nay, VPBank dự kiến thực hiện tăng mạnh vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể, đợt 1, ngân hàng sẽ tăng vốn từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt 2, vốn điều lệ sẽ tăng lên mức 79.334 tỷ đồng từ việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN