VPBank mua lại hơn 97% vốn công ty chứng khoán ASC

Ngày 13/1/2022, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đã chấp thuận việc mua lại CTCP Chứng khoán ASC (ASC).
Theo đó, VPB sẽ mua lại 97,42% cổ phần của ASC, tương đương hơn 26,18 triệu cổ phiếu.
Trước đó, hồi tháng 8/2021, đại hội cổ đông của ACS đã chấp thuận cho ban lãnh đạo VPB tham gia Ban kiểm soát mới của ASC nhiệm kỳ 2021-2026.
Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Duyên (Trưởng phòng kiểm toán - Ban kiểm toán nội bộ VPB) và bà Hoàng Thị Quỳnh Trang (Trưởng phòng tư vấn pháp luật ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp miền Bắc - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ của VPB) đã tham gia Ban kiểm soát mới của ASC nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ của ACS lên mức 268,8 tỷ đồng thông qua việc chào bán 21,28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu.
Đồng thời, các cổ đông cũng chấp thuận việc bổ sung các ngành nghề môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán cho ASCS.
VPBank mua lai hon 97% von cong ty chung khoan ASC
 
Trước đó, ASCS từng có chuỗi dài kinh doanh ảm đạm với chỉ 2 mảng chính là hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Đến tháng 10/2016, công ty chính thức chấm dứt giao dịch tại HOSE và chấm dứt tư cách thành viên tại sở giao dịch này.
Vốn điều lệ của ASC là 268,8 tỷ đồng và hiện đang ghi nhận lỗ lũy kế gần 20 tỷ đồng tại quý 2/2021.
Theo quan điểm của VCSC, quy mô kinh doanh của ASC vẫn còn khá nhỏ để tạo ra lợi nhuận đáng kể trong tương lai gần, nhưng có thể hỗ trợ để mở rộng cơ sở khách hàng và thu nhập phí của VPB thông qua việc bán chéo các sản phẩm.
VCSC kỳ vọng ASC có thể tận dụng sự hỗ trợ từ VPB và mở rộng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có điều kiện thuận lợi như hiện nay cho ngành chứng khoán.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN