VPBank lãi gần 10.000 tỷ đồng trong quý 1/2022

Về tình hình kinh doanh quý 1/2022, VPBank ghi nhận hoạt động chính tăng 8% so cùng kỳ, thu được gần 9,888 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.
Theo VPbank, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 27%, ghi nhận hơn 1,249 tỷ đồng, nhờ tăng thu dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm.
Đáng chú ý, VPBank ghi nhận khoản lãi từ hoạt động khác hơn 7,110 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ. Theo lý giải từ VPBank đã bao gồm khoản phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam.
Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 81% so cùng kỳ, ghi nhận gần 15,279 tỷ đồng. Trong quý, Ngân hàng chỉ dành ra 4,132 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, giảm 7%, do đó VPBank báo lãi trước thuế hợp nhất gấp 2.8 lần cùng kỳ với hơn 11,146 tỷ đồng.
VPBank lai gan 10.000 ty dong trong quy 1/2022
 
Nếu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 107% lên khoảng 29,700 tỷ đồng trong năm 2022, VPBank đã thực hiện được gần 38% chỉ sau quý đầu năm.
Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của VPBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên gần 563,924 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 56% (còn 4,753 tỷ đồng), cấp tín dụng cho TCTD khác giảm 27% (còn 12,356 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 5% (374,457 tỷ đồng).
Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 13% so với đầu năm, ghi nhận gần 274,149 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá giảm 6%, còn gần 76,782 tỷ đồng, do giảm giấy tờ có giá kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm...
Tổng nợ xấu hợp nhất của VPBank tăng 11% so với đầu năm, chiếm gần 18,094 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng mạnh nhất (+30%). Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 4.57% đầu năm lên 4.83%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN