VPBank báo lãi lớn quý 2 hơn 4.000 tỷ đồng

Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm tới 4.199 tỷ đồng, nhưng VPBank vẫn lãi ròng 4.016 tỷ đồng trong quý 2, gấp 1,3 lần cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với thu nhập lãi thuần tăng khá gần 20% lên mức 9.232 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng mạnh 58% lên mức 1.985 tỷ đồng.
Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng lội ngược dòng từ lỗ 93 tỷ của cùng kỳ sang có lãi 7 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp hơn 3 lần lên 56 tỷ đồng.
Đặc biệt, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp tới 14 lần với 1.390 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động khác suy giảm 49% về còn 276 tỷ đồng.
Do đó, VPBank ghi nhận 12.047 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 34% so cùng kỳ. Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm tới 4.199 tỷ đồng, tăng 54%. Nhưng VPBank vẫn lãi ròng 4.016 tỷ đồng trong quý 2, gấp 1,3 lần cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, tổng thu nhập hoạt động của VPBank lên tới 23.098 tỷ đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 34% lên 8.652 tỷ đồng. Nhưng VPBank vẫn lãi ròng 7.218 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ 2020. 
VPBank bao lai lon quy 2 hon 4.000 ty dong
 
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của VPBank ghi nhận 451.767 tỷ đồng, tăng hơn 32.700 tỷ đồng lên mức 451.767 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 310.852 tỷ đồng, tăng 6,8% so đầu kỳ.
Trong cơ cấu nợ, tiền gửi khách hàng nhích nhẹ lên 233.591 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ vay, VPBank ghi nhận 10.801 tỷ đồng, tăng hơn 8,8% so đầu kỳ, tương ứng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao với 3,47% so mức 3,41% của đầu kỳ. 
VPBank cho biết, ngân hàng đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất cho hơn 107 nghìn khách hàng để cùng giảm thiểu tác động của dịch bệnh, tương ứng với tổng dư nợ gần 140 nghìn tỷ đồng.
Dự kiến từ nay đến cuối năm, VPBank tiếp tục hỗ trợ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới thông qua việc giảm lãi suất cho vay 0,5% - 1,5%/năm. VPBank ước tính sẽ giảm gần 1.500 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2021.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN