Vĩnh Hoàn thu lãi hơn 47 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán trong năm 2020

Hoạt đông kinh doanh chứng khoán trong năm giúp VHC ghi lãi 47,4 tỷ đồng. 
Trong quý 4, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) báo doanh thu đạt 1.944 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 23% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế năm 2020, doanh thu đạt 7.037 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 705 tỷ đồng, giảm đến 10% và 40% so với năm 2019.
Được biết, trong năm 2020, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch với hai kịch bản, kịch bản cao là doanh thu 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.063 tỷ đồng; kịch bản thấp với doanh thu là 6.450 tỷ đồng và lợi nhuận là 800 tỷ đồng.
Như vậy, với kịch bản cao, Vĩnh Hoàn chỉ thực hiện 66% kế hoạch lợi nhuận; với kịch bản thấp, công ty thực hiện được 88% kế hoạch lợi nhuận.
Vinh Hoan thu lai hon 47 ty dong tu dau tu chung khoan trong nam 2020
Nguồn: VHC. 
Đáng chú ý, trong năm 2020, VHC ghi nhận lãi chứng khoán kinh doanh gần 63,6 tỷ đồng, lỗ chứng khoán kinh doanh 16,2 tỷ đồng. Như vậy, hoạt đông kinh doanh chứng khoán trong năm giúp VHC lãi ròng 47,4 tỷ đồng.
Mặc dù tính tới 30/9, giá trị chứng khoán kinh doanh của VHC lên tới 117 tỷ đồng, tuy nhiên tới 31/12 chỉ còn 562.792 đồng. Như vậy, về cơ bản VHC đã bán ra toàn bộ chứng khoán đầu tư trong năm tài chính và hiện tại gần như không còn đầu tư cổ phiếu.
Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của ANV tăng 9% so với con số hồi đầu năm, ghi nhận gần 7.792 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 17% (2.031 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12% (1.699 tỷ đồng). Trong đó, VHC phải thu Coast Beacon gần 855 tỷ đồng và Octogone (Guangzhou) Trading Co., Ltd gần 199 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN