Vĩnh Hoàn đã bán sạch cổ phiếu CTG

Danh mục chứng khoán kinh doanh của VHC tại thời điểm cuối năm 2021 tăng vọt lên gần 80 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 9 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% so với cùng kỳ, đạt gần 2.693 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp tăng vọt lên gần 639 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng được cải thiện đáng kể, từ 12% lên gần 24%.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại gần như đi ngang, chỉ đạt gần 67 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư chứng khoán chỉ ghi nhận hơn 36 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2020.
Sau cùng, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng tăng vọt lên gần 455 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Vinh Hoan da ban sach co phieu CTG
 
Lũy kế năm 2021, VHC ghi nhận doanh thu thuần tăng 29%, đạt gần 9.054 tỷ đồng và lãi ròng tăng 53%, đạt hơn 1.101 tỷ đồng.
Năm 2021, VHC đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt đạt 8.600 tỷ đồng và 700 tỷ đồng. Như vậy, VHC đã vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.
Tổng tài sản tính đến 31/12/2021 của VHC ghi nhận hơn 8.734 tỷ đồng, tăng 21% so với con số đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 19%, lên hơn 1.790 tỷ đồng với gần 926 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Nợ phải trả tính ghi nhận gần 2.852 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.723 tỷ đồng, tăng 56% và dư nợ vay dài hạn hơn tăng gấp đôi lên 168 tỷ đồng.
Vinh Hoan da ban sach co phieu CTG-Hinh-2
 Danh mục cổ phiếu VHC.
Về danh mục cổ phiếu, trong quý 4 Công ty đã bán sạch cổ phiếu CTG (tại ngày 30/9/2021 giá gốc khoản đầu tư này ghi nhận gần 29 tỷ đồng, trích lập dự phòng hơn 5 tỷ đồng). Chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối năm 2021 tăng vọt lên gần 80 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 9 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2021, 2 cổ phiếu lớn mà VHC đang nắm giữ là NLG của CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đầu năm không ghi nhận khoản này). 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN