Vietnam Airlines vừa bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm trong chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) số tiền 170 triệu đồng do vi phạm trong chứng khoán.
Theo đó, HVN bị phạt tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Theo quyết định, Vietnam Airlines công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022, thông tin về việc thoái vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ là công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết.
Vietnam Airlines vua bi phat 170 trieu dong do vi pham trong chung khoan
 
Vietnam Airlines bị phạt 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Nhiệm kỳ 2021-2025, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
Vietnam Airlines còn bị phạt tiền 20 triệu đồng do công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc).
Tổng số tiền Vietnam Airlines bị phạt là 170 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN