Vietnam Airlines lỗ 11.000 tỷ sau kiểm toán, có nguy cơ rời sàn HoSE

Vietnam Airlines đã công bố báo cáo kiểm toán 2022 với số lỗ lên đến 11.000 tỷ đồng, chính thức 3 năm liên tiếp thua lỗ và có nguy cơ rời HoSE.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, HVN) đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2022 sau thời gian dài trì hoãn.
Theo đó, doanh thu hợp nhất cả năm 2022 đạt 71.701 tỷ đồng, cao hơn 20% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra và gấp 2,5 lần kết quả năm 2021 nhờ lượng khách nội địa tiếp tục hồi phục.
Tuy nhiên, hãng hàng không này lỗ ròng hơn 11.200 tỷ đồng, giảm lỗ 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn 8,23% so với số lỗ tại báo cáo tự lập.
Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 60.363 tỷ đồng, tăng 6.500 tỷ đồng tỷ đồng so với số đầu năm.
Vietnam Airlines lo 11.000 ty sau kiem toan, co nguy co roi san HoSE
 HVN có nguy cơ bị hủy niêm yết vì thua lỗ liên tiếp trong 3 năm.
Hãng hàng không quốc gia lý giải việc ghi nhận lỗ tăng sau kiểm toán là do các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ và trước ngày phát hành BCTC liên quan đến (i) đàm phán duy trì và tái cơ cấu đội tàu bay; (ii) các chi phí ước tính liên quan đến trả tàu bay; (iii) các kết quả đàm phán miễn, giảm liên quan đến các khoản thanh toán phải trả các đối tác thường xuyên.
Nguyên nhân chính dẫn tới khoản lỗ năm 2022 là do tổng chi phí của hãng tăng 84,8% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là chi phí nhiên liệu tăng mạnh vì cuộc chiến Nga-Ukraine.
Như vậy, công ty đã chính thức lỗ 3 năm liên tiếp 2020 - 2022, lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến cuối 2022 vượt 35.000 tỷ đồng, và có khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu theo quy định.
Mặt khác, phía kiểm toán Deloitte đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh. Trong đó, kiểm toán cho biết tại cuối năm 2022, nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 39.470 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 11.056 tỷ đồng và khoản phải trả ngắn hạn là 15.396 tỷ đồng.
Vietnam Airlines lỗ sau thuế 11.223 tỷ đồng (như đã nêu trên). Kiểm toán nhận thấy khả năng hoạt động liên tục của công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp và cho thuế.
Do đó, kiểm toán nhận thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Sau nhiều lần trì hoãn, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đến nay vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với lý do "cần có thêm thời gian chuẩn bị".
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, lũy kế 9 tháng năm nay, Vietnam Airlines ghi nhận 67.628 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 3.743 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN