VietCapitalBank báo lãi cả năm 311 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch

Năm 2021, tổng thu nhập của Bản Việt đạt gần 1.700 tỷ, tăng 20% so với 2020. Lợi nhuận 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. 
Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank, HoSE: BVB) cho biết, tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt gần 76.600 tỷ, tăng 25% so với 2020 và vượt kế hoạch đặt ra.
Tổng huy động vốn đạt hơn 70 nghìn tỷ, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 nghìn tỷ tăng lần lượt 20% và 16% so với năm ngoái.
VietCapitalBank bao lai ca nam 311 ty dong, vuot 7% ke hoach
 
Riêng trong quý 4/2021, Ngân hàng đã ưu tiên mạnh mẽ nguồn lực để tiếp tục giảm lãi suất cho vay với nhóm ngành kinh tế ưu tiên, giảm phí…. để đồng hành cùng khách hàng vượt qua tác động của dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh trích lập dự phòng toàn bộ với danh mục tín dụng của khách hàng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19.
Với các chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí,… Ngân hàng Bản Việt đã hỗ trợ kịp thời cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với tổng dư nợ 8.000 tỷ đồng
Kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập của Bản Việt đạt gần 1.700 tỷ, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.400 tỷ, tăng 30% đén chủ yếu từ viêc giảm chi phí vốn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.
Lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của Ngân hàng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN