VietBank ngậm ngùi báo lãi quý 1 suy giảm, tín dụng tăng trưởng âm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với hầu hết các chỉ tiêu đều suy giảm mạnh so cùng kỳ. 
Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 1 đạt mức 237 tỷ đồng, suy giảm 13,7% so cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 24,7% xuống 9.537 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 24% về 121 tỷ đồng.
Thậm chí lãi thuần từ hoạt động khác còn giảm mạnh hơn với 58% về mức 27 tỷ đồng.
Chỉ riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi lên 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng gần 13% khi chiếm 293 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của VietBank suy giảm mạnh 53% về còn 122 tỷ đồng.
Đặc biệt, kỳ này VietBank được hoàn nhập hơn 3 tỷ dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ chiếm gần 30 tỷ đồng chi phí.
Do đó, VietBank đành ngậm ngùi báo lãi sau thuế gần 100 tỷ đồng, suy giảm 46% so cùng kỳ 2020.
VietBank ngam ngui bao lai quy 1 suy giam, tin dung tang truong am
 
 Tại thời điểm 30/1/2021, tổng tài sản có của VietBank ghi nhận tăng thêm gần 2.839 tỷ lên mức 94.519 tỷ đồng.
Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng âm 1,58% xuống mức 44.093 tỷ đồng; tiền gửi tại NHNN tăng mạnh hơn 3.069 tỷ lên 5.323 tỷ đồng; tiền vàng gửi tại các TCTD khác giảm 1.121 tỷ xuống 11.413 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng lại tăng 2,7% lên mức 66.355 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của VietBank ghi nhận tăng hơn 5% lên 824 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 63%, còn lại nợ nghi ngờ giảm 18% và nợ có khả năng mất vốn xấp xỉ đầu kỳ. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,75% của đầu kỳ lên 1,86%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN