Vietbank: Lợi nhuận năm 2019 tăng, nợ xấu cũng tăng theo

Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cho thấy, năm 2019 lợi nhuận tăng 47% thì nợ xấu cũng điều chỉnh tăng so với đầu kỳ.

Thu nhập lãi thuần năm 2019 của Vietbank đạt 1.216 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng khá tới 218% lên mức 48 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận mức tăng 436%, đạt 7,5 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư tăng 64%, lên 310 tỷ đồng. Hoạt động khác đạt 162 tỷ đồng, tăng 57%.

Vietbank: Loi nhuan nam 2019 tang, no xau cung tang theo
 Ngân hàng Vietbank

Đổi lại, chi phí hoạt động của Vietbank cũng tăng gần 20%, chiếm 1.051 tỷ đồng. Sau khi trừ hơn 80 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Vietbank đạt lãi ròng hơn 470 tỷ đồng, tăng 47% so năm 2018. Riêng quý 4/2019 lợi nhuận sau thuế đóng góp 129 tỷ đồng, tăng 80%.

Tại thời điểm cuối năm 2019, cho vay khách hàng của Vietbank đạt mức 40.918,7 tỷ đồng, tăng 15,28% so với đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn với 24%, đạt mức 49.446 tỷ đồng.

Trong đó, nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối  năm 2019 của Vietbank tăng 21,5%, lên mức 539 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,25% của năm 2018 lên 1,32%.

Đáng nói, các khoản lãi phí phải thu tăng vọt tới 84%, lên mức 1.647 tỷ đồng. Vietbank vẫn là ngân hàng có vốn điều lệ thấp chỉ 4.190 tỷ đồng.

Trong năm 2019, nhân viên ngân hàng Vietbank tăng thêm 379 người, lên mức 2.300 người. Tương ứng mức chi phí cho nhân viên tăng 37%, từ 414 tỷ lên 566,7 tỷ đồng, trong đó lương và phụ cấp chiếm 441 tỷ đồng (cùng kỳ 331 tỷ đồng).

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN