VietBank lên kế hoạch 2021 lãi tối thiểu chỉ 390 tỷ, tiếp tục việc niêm yết trên HoSE

Năm 2021, VietBank đặt kế hoạch lãi trước thuế tối thiểu chỉ nhích nhẹ 2,6% lên 390 tỷ đồng. 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với kế hoạch kinh doanh tối thiểu năm 2021 là 110.000 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 20% so năm 2020.
Tổng dư nợ cấp tín dụng 51.267 tỷ, tăng 4,5%. Huy động từ khách hàng 84.000 tỷ đồng, tăng mạnh 21%. Nhưng lãi trước thuế chỉ nhích nhẹ 2,6% lên 390 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu từ 2% trở xuống.
Còn kế hoạch mà VietBank phấn đấu với điều kiện khi được NHNN xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Trong đó, tổng tài sản kế hoạch là 120.000 tỷ đồng, tăng mạnh 31%. Tổng dư nợ cấp tín dụng 60.000 tỷ đồng, tăng 22%. Huy động từ khách hàng 91.000 tỷ đồng, tăng 31%. Lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, nhảy vọt 189% so năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu vẫn là từ 2% trở xuống.
Được biết, NHNN đã thông báo mức tăng trưởng tín dụng đến 31/12/2021 của VietBank tối đa tương đương 51.267 tỷ đồng, mức tăng trưởng 4,5%.
VietBank len ke hoach 2021 lai toi thieu chi 390 ty, tiep tuc viec niem yet tren HoSE
 
Nói về năm 2020, VietBank ghi nhận tổng tài sản đạt 91.505 tỷ đồng, tăng 33% so cuối năm 2019 và vượt 2% kế hoạch. Quy mô huy động vốn 69.630 tỷ đồng, tăng 34% và vượt 7% kế hoạch.
Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 49.059 tỷ đồng, tăng gần 20% và đạt 98% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 380 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm do thu nhập lãi thuần sụt mạnh 53%và chi phí hoạt động tăng mạnh.
Năm qua, VietBank chưa hoàn thành việc đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) do ảnh hưởng của tình trạng nghẽn lệnh chứng khoán. Hồ sơ đăng ký niêm yết mới của các công ty đại chúng cũng vì thế bị hoãn lại chưa giải quyết cho đến khi khắc phục sự cố. Do đó, HĐQT VietBank trình cổ đông thực hiện việc niêm yết trên HoSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN