VietBank báo lãi quý 2 gấp 3,5 lần lên 62 tỷ đồng, nợ xấu tăng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) coong bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt gấp 3.5 lần lên mức 162 tỷ đồng.
Cụ thể, Vietbank ghi nhận hơn 241 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý 2/2021, gấp 5.5 lần cùng kỳ năm trước.
Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng mạnh tới 85% lên 18 tỷ đồng nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ dịch vụ ngân quỹ.
Đồng thời, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 14% lên hơn 13 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 43 tỷ đồng khi tăng 77%.
Chi phí hoạt động của VietBank cũng tăng hơn 17% khi chiếm 322 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng vọt 178% lên 31 tỷ đồng.
Dù vậy, VietBank vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 gấp 3.5 lần cùng kỳ khi đạt gần 162 tỷ đồng.
VietBank bao lai quy 2 gap 3,5 lan len 62 ty dong, no xau tang
 Biến động kết quả kinh doanh quý 2/2021 của VietBank
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của VietBank ở mức 479 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ năm 2020. Lãi thuần từ dịch vụ tăng vọt 91% lên gần 38 tỷ đồng.
Ngược lại nhiều chỉ tiêu khác lại đi lùi như lãi thuần kinh doanh ngoại hối giảm 6% về 23 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư giảm 11% về 361 tỷ; hoạt động khác suy giảm 29% còn 70 tỷ. 
Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 32% về gần 28 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế nửa đầu năm hơn 326 tỷ đồng và hơn 260 tỷ đồng, cùng tăng 13% so với cùng kỳ. 
VietBank bao lai quy 2 gap 3,5 lan len 62 ty dong, no xau tang-Hinh-2
 
Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của VietBank tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên 94,412 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 6 lần lên 13,323 tỷ đồng; tiền gửi tại TCTD khác giảm 20% về 10,135 tỷ đồng; đặc biệt cho vay khách hàng tăng 4% lên 46,477 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng chỉ tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên gần 66,966 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tại thời điểm 30/6/2021 tăng 13% so lên mức gần 887 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 1.75% đầu năm lên 1.91%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN