Viet Capital Bank hoàn thành kế hoạch lãi 2022, nợ xấu tăng lên 2,79%

Nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Viet Capital Bank ghi nhận lợi nhuận tăng 46% so năm trước và vừa đủ hoàn thành kế hoạch năm, nhưng nợ xấu tăng lên 2,79%.
Trong năm 2022, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 1.714 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 19% so năm trước.
Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng khá, chỉ riêng mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 5 tỷ đồng.
Cụ thể, lãi từ dịch vụ tăng 47% khi đạt 105 tỷ đồng; Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 30% với 43 tỷ đồng; Hoạt động khác thu được gần 61 tỷ đồng, tăng 16%.
Sau khi trừ chi phí và trích lập dự phòng hơn 224 tỷ đồng (giảm 39% so với năm trước), Viet Capital Bank ghi nhận lãi trước thuế hơn 456 tỷ đồng, tăng 46% và vừa đủ hoàn thành kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 46% với 364 tỷ đồng. 
Riêng trong quý 4/2022, Ngân hàng Bản Việt đã có lãi 26 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ 59 tỷ của cùng kỳ năm trước dù hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này lỗ nặng hơn 23 tỷ đồng. 
Viet Capital Bank hoan thanh ke hoach lai 2022, no xau tang len 2,79%
 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản Bản Việt tăng nhẹ 3% lên gần 79.068 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 10% với 50.859 tỷ đồng.
Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 11% khi đạt 50.129 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, ợ xấu tính đến cuối năm 2022 tăng 21% so với đầu năm, lên gần 1.418 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 2,2 khhi chiếm 408 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2,53% đầu năm lên mức 2,79%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN