Video: Trái phiếu doanh nghiệp lợi nhuận đi kèm rủi ro

Tìm đến trái phiếu doanh nghiệp vì sinh lời cao hơn ngân hàng, tuy nhiên giờ nhiều nhà đầu tư mới thực sự hiểu lợi nhuận cao luôn song hành với rủi ro cao hơn.
>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN