VIB huỷ phương án phát hành gần 47 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Cổ đông VIB đã thông qua hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.
HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu.
Theo Nghị quyết, cổ đông đã thông qua hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.
Trước đó, ngày 24/3, ĐHĐCĐ đã thông qua 2 phương án tăng vốn điều lệ. Thứ nhất là tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng, số lượng tối đa gần 44 triệu cp và thứ hai là tăng vốn từ phát hành cổ phiếu số lượng tối đa gần 46,6 triệu cp.
VIB huy phuong an phat hanh gan 47 trieu co phieu tang von dieu le
 VIB huỷ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.
VIB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn bằng chia cổ phiếu thưởng trong tháng 8/2021, vốn điều lệ tăng từ 11.094 tỷ đồng lên 15.521 tỷ đồng.
Đối với tăng vốn từ chào bán cổ phiếu, xem xét thấy bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, đề xuất lấy ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cp (10% vốn).
Tuy nhiên, cổ đông chỉ thông qua việc hủy phương án phát hành chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10% vốn điều lệ đã không đủ số phiếu biểu quyết tán thành.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN