VHC: Lãi ròng quý 3 tăng 46%, thua lỗ gần 10 tỷ đồng khi nắm CTG, DXS

Doanh nghiệp của nữ tướng Trương Thị Lệ Khanh báo lãi ròng quý 3 tăng 46%, đạt hơn 255 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 2.232 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp tăng vọt 78%, đạt gần 409 tỷ đồng.
Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính giảm 27%, xuống còn 50 tỷ đồng. Các chi phí đồng loạt tăng như chi phí bán hàng tăng 69%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52% và chi phí tài chính tăng gấp đôi cũng kỳ.
Sau cùng, doanh nghiệp của nữ tướng Trương Thị Lệ Khanh báo lãi ròng quý 3 tăng 46%, đạt hơn 255 tỷ đồng.
VHC: Lai rong quy 3 tang 46%, thua lo gan 10 ty dong khi nam CTG, DXS
 Chủ tịch VHC - Bà Trương Thị Lệ Khanh.
Kết thúc 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận doanh thu thuần tăng 24%, đạt gần 6.366 tỷ đồng và lãi ròng tăng 17%, đạt gần 647 tỷ đồng.
Tổng tài sản tính đến 30/9 của VHC ghi nhận gần 8.112 tỷ đồng, tăng 13% so với con số đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11%, xuống còn 1.229 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chứng khoán kinh doanh tăng vọt lên hơn 141 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 9 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9, 2 cổ phiếu lớn mà VHC đang nắm giữ là CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đầu năm không ghi nhận khoản này).
Giá trị danh mục đầu tư cho 2 mã cổ phiếu trên là 141,2 tỷ đồng. Danh mục này có giá thị trường là 132 tỷ đồng, tức mức lỗ vị thế là 9,7 tỷ đồng. So với thời điểm cuối quý 2 năm nay, doanh nghiệp thủy sản này đã rót thêm 84,2 tỷ đồng vào kênh đầu tư cổ phiếu.
Nợ phải trả tính đến cuối tháng 9 ghi nhận gần 2.383 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.368 tỷ đồng (tăng 23%) và dư nợ vay dài hạn hơn 168 tỷ đồng (gấp đôi đầu năm).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN