Cổ phiếu VGC có giá mục tiêu là 55.600 đồng dù lợi nhuận dự báo giảm

Trong năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt là 13,3 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-39% svck).
Theo chứng khoán SSI, trong năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt là 13,3 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-39% svck). Theo ban lãnh đạo, nhà máy kính Bình Dương tạm dừng hoạt động để sửa chữa và nhu cầu tiêu thụ thấp nên các nhà máy hoạt động dưới công suất làm lợi nhuận gộp lỗ 300 tỷ đồng, kéo theo giảm lợi nhuận của VGC trong năm 2024.
Co phieu VGC co gia muc tieu la 55.600 dong du loi nhuan du bao giam
Trong năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt là 13,3 nghìn tỷ đồng (+1% svck) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-39% svck). 
Kế hoạch CAPEX là 2,88 nghìn tỷ đồng (+3% svck) cho năm 2024. Đây là khoản chi phí ban đầu để giải phóng mặt bằng và xây dựng KCN và dự án khu đô thị & nhà ở xã hội; cụ thể 559 tỷ đồng dành để đầu tư vào ngành vật liệu xây dựng, 1,7 nghìn tỷ đồng sẽ được đầu tư vào các KCN mới như KCN Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa, tổng diện tích 288ha) KCN Sông Công II (tỉnh Thái Nguyên, tổng diện tích 296,24 ha), Còn lại sẽ đầu tư cho 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030.
Cổ tức dự kiến bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá trong năm 2024.
Thoái vốn nhà nước tại VGC. Bộ Xây dựng sở hữu 38,6% VGC và dự kiến thực hiện thoái vốn trong năm 2024-2025. Thời hạn VGC kiểm kê quỹ đất, nợ và tài sản là ngày 30/6/2024, tuy nhiên, kế hoạch không đúng tiến độ. VGC hoàn tất việc định giá đất được chuyển sang đến ngày 30/9/2024. VGC dự kiến sẽ trình phương án thoái vốn lên Bộ Xây dựng trong Q1/2025.
SSI ước tính LNTT của VGC có thể đạt 1,44 nghìn tỷ đồng (-17,7% svck) trong năm 2024 do nhu cầu kính xây dựng vẫn chưa phục hồi. SSI kỳ vọng VGC sẽ cho thuê 180 ha đất KCN (+4% svck) trong năm 2024, chủ yếu tại các KCN Yên Phong IIC, Thuận Thành và Phú Hà. SSI dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 3,9 nghìn tỷ đồng (-10% svck) và 1,97 nghìn tỷ đồng (-8% svck). Mảng kính xây dựng dự kiến lỗ gộp 323 tỷ đồng. 
Hiện tại SSI vẫn duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP, với giá mục tiêu 1 năm là 55.600 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu VGC.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN