Vẫn còn lỗ lũy kế, Nam Việt lấy đâu ra 8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông?

Với số dư lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết tháng 11 là 11,5 tỷ đồng, Nam Việt đủ khả năng chi trả cổ tức 10% cho cổ đông.
 

CTCP Nam Việt (HoSE: NAV) vừa có văn bản giải trình theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc chi tạm ứng cổ tức 10% cho năm 2019.

Cách đây không lâu, ngày 10/12, Hội đồng quản trị Nam Việt đã thông qua việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019.

Tỷ lệ tạm ứng là 10%, ước tính Nam Việt sẽ chi khoảng 8 tỷ đồng trả cho cổ đông. Theo dự kiến, Công ty sẽ thanh toán vào ngày 15/1/2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty chỉ còn 193 triệu đồng. Phần lớn tài sản tập trung ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 115 tỷ đồng, chiếm 65% tổng giá trị tài sản.

Trước đó, hoạt động kinh doanh của Nam Việt trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn với khoản thua lỗ 12 tỷ đồng. Theo đó, Công ty đã không thể trả cổ tức cho cổ đông từ năm 2016 đến nay.

Với tình hình trên, Công ty lấy đâu ra nguồn tiền để mà thanh toán như đã hứa hẹn? Ngay sau đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM có yêu cầu Công ty giải trình về vấn đề này.

Van con lo luy ke, Nam Viet lay dau ra 8 ty dong tra co tuc cho co dong?
Nam Việt khẳng định đủ tiền để chi 8 tỷ đồng trả cho cổ đông. 

Với văn bản giải trình, Công ty cho biết trong 11 tháng có lãi trước thuế hơn 12 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Sau khi thực hiện trích lập các thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát thì số dư lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối tháng 11 là 11,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, số tiền dự kiến tạm ứng cổ tức cho năm 2019 theo thông báo trước đó là 8 tỷ đồng. Như vậy Công ty đủ khả năng để chi trả cổ tức và vẫn còn lợi nhuận để lại (3,5 tỷ đồng).

Song song, Nam Việt khẳng định số liệu báo cáo chính thức cả năm 2019 sẽ không có biến động đáng kể và báo cáo tài chính năm 2019 sẽ được gửi theo quy định.

Nam Việt thành lập năm 1963 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất tấm lợp xi măng sợi với thương hiệu NAVIFICO. Năm 2001, Công ty thực hiện cổ phần hóa với vốn 80 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hiện nắm giữ 20%.

Trên thị trường, cổ phiếu NAV của Nam Việt tăng từ mức 8.000 đồng/cổ phiếu giữa tháng 10 lên vùng đỉnh 10 năm hơn 17.000 đồng/cổ phiếu (11/12), trước khi điều chỉnh về 13.900 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN