FeCredit ưu tiên xoá nợ xấu

Đối với những khách hàng có khả năng trả nợ trước hạn, FeCredit có thể có số ưu đãi dưới hình thức lãi suất cho vay. 
Theo báo cáo của SSI Research, trong Q2/2021, dư nợ cho vay tại FeCredit (không bao gồm khoản vay hợp vốn với ngân hàng mẹ) là 56 nghìn tỷ đồng, do Công ty vẫn áp dụng tiêu chí giải ngân nghiêm ngặt và tập trung vào thu nợ.
Các khoản giải ngân mới đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (-21% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ), trong khi các khoản trả nợ và thanh lý hợp đồng vay trước hạn là 14 nghìn tỷ đồng (+12% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ).
Đối với những khách hàng có khả năng trả nợ trước hạn, FeCredit có thể có số ưu đãi dưới hình thức lãi suất cho vay. Bằng cách này, công ty đã hy sinh một phần biên lợi nhuận tiềm năng có thể có để đổi lấy việc thu hồi nợ tốt hơn.
FeCredit uu tien xoa no xau
 
Cũng cần lưu ý, FeCredit đã xóa nợ xấu ở mức cao trong lịch sử kể từ Q4/2020. Cụ thể, tỷ trọng nợ xấu đã xóa trong tổng dư nợ nằm trong khoảng từ 4,2% đến 4,9% trong 3 quý vừa qua, cao hơn nhiều so với thời điểm công ty giải quyết khoản nợ xấu kỷ lục trong năm 2018 và 2019. Điều này đã cho thấy công ty đang nỗ lực để xử lý nợ xấu tồn đọng.
SSI Research cho rằng sau nhiều quý đẩy mạnh thu hồi nợ và xóa nợ xấu, rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản vay trước dịch Covid sẽ phần nào được giải quyết. Điều này có thể thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ hơn khi tình hình dịch Covid-19 được cải thiện. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN